Tải file excel kế toán nội bộ 2022 – Download Miễn phí

File excel kế toán nội bộ công ty vừa và nhỏ – Nếu bạn là kế toán nội bộ tại công ty vừa và nhỏ thì bạn cần một file excel kế toán nội bộ miễn phí để lập báo cáo kế toán nội bộ. Thì file excel kế toán nội bộ công ty vừa và nhỏ sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi lập sổ sách kế toán nội bộ, báo cáo tài chính nội bộ trên file excel, v.v.

File excel kế toán nội bộ cho công ty vừa và nhỏ bao gồm

Thông tin chung

Trong biểu mẫu này, bạn sẽ điền các thông tin về doanh nghiệp của mình như: tên đơn vị, địa chỉ, email … và quan trọng nhất là năm tài chính, thường thì hầu hết mọi người sẽ chọn ngày đầu năm và ngày cuối năm.

Danh sách sản phẩm

Trong form này sẽ nhập mặt hàng đang kinh doanh, bạn điền chính xác tên hàng, trọng lượng, số lượng vì sẽ ảnh hưởng đến doanh số của bạn và 2 thông tin này phải trùng khớp với nhau.

Danh bạ các nhà cung cấp

Trong biểu mẫu này, bạn sẽ nhập thông tin nhà cung cấp sản phẩm cho bạn, cũng như thông tin khách hàng, bạn có thể xem thông tin liên quan đến nhà cung cấp này sau.

Danh bạ khách hàng

Trong phần này, bạn sẽ nhập thông tin khách hàng của mình. Sau đó, bạn có thể xem khách hàng này đã mua bao nhiêu, nợ và những thứ liên quan

Mua hàng và chi trả

Trong biểu mẫu này cần nhập thông tin về việc mua hàng của mình, bạn lưu ý ở cột Nhà cung cấp bạn sẽ chọn nơi cung cấp mà bạn đã nhập trước đó.

Bán và Thu

Trong phần này, bạn sẽ nhập các thông tin liên quan đến bán hàng.

Báo cáo tóm tắt

Đây là bảng tính quan trọng nhất sẽ tổng hợp chính xác các báo cáo cần thiết cho bạn về tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị bạn.

File Excel Kế toán nội bộ là phần mềm được các doanh nghiệp sử dụng cho mục đích kế toán. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng loại tệp này. Elmaliturta sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các loại file Excel kế toán qua bài viết này!

Tệp Excel kế toán nội bộ gồm những thông tin gì?

File Excel Kế toán nội bộ là công cụ được kế toán doanh nghiệp sử dụng để hạch toán và quản lý doanh nghiệp. Nó là một công cụ quan trọng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hướng dẫn sử dụng file Excel kế toán nội bộ

Hướng dẫn chung

Bước 1: Khai báo thông tin công ty

Chọn lịch năm tài chính.

Nhập thông tin doanh nghiệp đầy đủ.

Chọn trang tính muốn sử dụng, bấm vào menu Trang tính, giao diện menu hiện ra.

Trong menu sẽ có các liên kết đến các bảng như: Mẫu báo cáo mua hàng, mẫu thẻ kho, bảng kê tài khoản phải trả và mẫu báo cáo xuất nhập tồn, …

Bước 2: Nhập dữ liệu mua hàng.

Bước 3: Nhập dữ liệu do bán hàng tạo ra.

Bước 4: Kiểm tra thông tin xuất kho, nhập và tồn kho và công nợ khách hàng, hoàn thành báo cáo lãi lỗ.

Hướng dẫn sử dụng chi tiết

Tại phần thông tin tổng hợp trên file excel kế toán nội bộ, bạn sẽ được yêu cầu nhập đầy đủ các thông tin cơ bản của công ty, doanh nghiệp: tên đơn vị, địa chỉ, email, … Các bước quan trọng cần điền trong niên độ tài chính. Thông thường người ta chọn ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của năm làm năm tài chính để điền chứng từ.

Danh mục sản phẩm, dịch vụ trong file excel kế toán nội bộ

Trong sheet Excel, bạn cần điền đầy đủ các thông tin về sản phẩm mà đơn vị bạn kinh doanh. Nó sẽ bao gồm các cột: tên sản phẩm, tên viết tắt, loại,… Ở nội dung này cần nhập đúng các cột trọng lượng và số lượng. Vì đây là thông tin liên quan đến bán hàng – xuất khẩu. Tất cả thông tin trong tệp phải khớp. Nếu một trong những thông tin bị sai, bạn cần phải xem lại từ đầu, điều này rất lãng phí thời gian. Vì vậy, bạn cần phải cẩn thận trong khi thực hiện và sau đó kiểm tra bước đó.

Danh bạ nhân viên bán hàng

Phần này bạn chỉ cần nhập mã nhân viên, họ tên và nội dung nhân viên bán hàng là xong.

Danh bạ khách hàng

Trong bảng danh sách khách hàng, bạn cần cập nhật đầy đủ các thông tin liên quan đến khách hàng như: tên, địa chỉ, mã sản phẩm khách đã mua, nhận xét (nếu có). Việc ghi lại những thông tin này sẽ giúp bạn quản lý và tra cứu lịch sử mua hàng của khách hàng.

Danh bạ nhà cung cấp

Bạn cần nhập thông tin nơi cung cấp cho doanh nghiệp của mình. Đây là bảng giống với bảng Danh bạ Khách hàng. Bạn vẫn cần điền đầy đủ thông tin và dữ liệu của nhà cung cấp để có thể lưu trữ và nắm bắt chi tiết thông tin.

Điều này sẽ giúp ích cho các công ty khi họ muốn xem xét dữ liệu kinh doanh và giao dịch với nơi cung cấp.

Danh sách các đối tượng cần thu thập

Trong danh mục này sẽ có 2 nhóm: Nhóm Chi phí (CP) và Nhóm Doanh thu (DT).

Trong cả hai nhóm, bạn cần điền đầy đủ các thông tin về: mã bộ sưu tập, tên bộ sưu tập, … để có thể dễ dàng phân loại các nhóm trên. Để báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh.

Cập nhật thông tin chứng từ

Trong hồ sơ cập nhật dự án của file excel kế toán nội bộ cần đưa thông tin mua bán hàng hóa. Nó phải được đảm bảo rằng thông tin được cung cấp khớp với dữ liệu. Trong phần nội dung này, nếu bạn nhập sai thông tin tên nơi cung cấp, mã sản phẩm thì thông tin sẽ bị đảo ngược và không còn liên quan đến nhau. Do đó, bạn sẽ mất nhiều thời gian để kiểm tra lại lỗi.

Cập nhật các hóa đơn đã tạo (Mua hàng – Xuất nhập khẩu)

Trong phần này, kế toán cần điền các số liệu về nghiệp vụ mua bán (mua – bán, nhập – xuất).

Thông tin về mã nhân viên, tên nhân viên, mã khách hàng, tên khách hàng. Vùng nhập sản phẩm dịch vụ sẽ gồm mã hàng, tên hàng, số lượng, đơn giá, tổng tiền, …

Cập nhật chứng từ thu chi

Trong phần này, bạn cần cập nhật các thông tin về loại chứng từ: chứng từ thu chi, loại thanh toán, ngày tháng, số lượng chứng từ và mã đối tượng để có thể cập nhật dữ liệu về số hóa đơn, số tiền đã chi hoặc chưa chi trả.

In các chứng từ khác nhau

Khi bạn đã cập nhật những điều trên, đã đến lúc in phiếu bầu. Công việc này sẽ được chia thành:

Phiếu nhập kho

Gồm mã phiếu, tên người bán, ngày tháng, tên và số lượng hàng (theo chứng từ, thực tế nhập), đơn giá, tổng tiền và các thông tin khác. Sau đó là các chữ ký của chủ hàng, nhà sản xuất, người giao hàng.

Phiếu thanh toán

Trong phiếu này, bạn cần điền mã phiếu, ngày tháng, tên người bán, số tiền và các thông tin khác. Trong phiếu này, bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin về địa chỉ và lý do thanh toán. Giấy ủy nhiệm cũng cần nhiều chữ ký hơn: chữ ký của người nhận tiền, người gửi, thủ quỹ, kế toán trưởng và giám đốc.

Báo cáo công việc

Các khâu trong file Excel kế toán nội bộ rất quan trọng. Thông tin trong các thông số phải chính xác. Báo cáo cũng rất quan trọng để tóm tắt các vấn đề và hoạt động của doanh nghiệp. Báo cáo cũng sẽ được chia thành các loại sau:

Báo cáo chi tiết

Bao gồm các danh mục con (Thẻ kho, Sổ quỹ, Sổ công nợ):

  • Trong file thẻ kho cần điền đầy đủ các thông tin về tên hàng, mã hàng, ngày sản xuất, sản xuất file (về trị giá – số lượng xuất nhập), ..
  • Trong hồ sơ sổ quỹ tài khoản cần điền đầy đủ thông tin tên loại quỹ, ngày tháng năm lập chứng từ, mô tả, các vấn đề phát sinh trong kỳ (thu, chi), ..
  • Trong hồ sơ sao kê công nợ, bạn cần điền đầy đủ thông tin tên người bán, loại nợ, đối tượng, mô tả, ngày chứng từ, số chứng từ, tạo nợ, hóa đơn (nếu có)
  • Trong loại báo cáo này, thông tin sẽ tương đối giống nhau, chỉ là thêm hoặc bớt dữ liệu theo yêu cầu của danh mục.

Báo cáo toàn diện

  • Báo cáo tổng xuất nhập yêu cầu ngày tháng, số mặt hàng, tên mặt hàng, kỳ xuất hiện (nhập, xuất), bài toán cộng dồn (số lượng, trị giá), ..
  • Báo cáo tổng hợp mua hàng yêu cầu tên người bán, mã hàng và tên hàng, số lượng, đơn giá, giá vốn và các thông tin khác.
  • Báo cáo Phân tích: Báo cáo này sẽ gồm 2 báo cáo phụ:
  • Báo cáo chi tiết công nợ theo ngày đến hạn thanh toán, gồm các thông tin sau: Mã mục tiêu, Tên người bán, Thời hạn thanh toán, Chi tiết số tiền đến hạn (31 – 60 ngày qua, 61 – 90 ngày quá hạn,> 90 ngày và hơn thế nữa)

Báo cáo tổng kết kinh doanh

Cần có các thông tin sau: ngày, tháng, nhóm, mã chỉ tiêu, tên chỉ tiêu và tổng số tiền.

Vai trò của tệp Excel kế toán nội bộ

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đang sử dụng Excel cho công việc kế toán và hành chính. Bất kể quy mô của doanh nghiệp, có hoặc không có chương trình phần mềm kế toán hành chính, Excel là phải có trong công việc. Vì nó ít nhiều sẽ giúp ích cho bạn trong công việc.

Đối với công việc của một kế toán nội bộ, sử dụng Excel sẽ phải sử dụng rất nhiều hàm và phải tách rất nhiều tệp. Điều này làm cho việc sử dụng và thiết lập tính năng rất phức tạp. File nặng hoặc file chạy chậm dễ bị lỗi.

Xuất phát từ yêu cầu nhu cầu và sự cần thiết, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng công cụ Excel để hạch toán nội bộ.

Sử dụng công cụ này để công việc kế toán trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Các phép tính không còn rườm rà hay khó khăn.

Trên đây là những thông tin về file excel kế toán nội bộ. Hi vọng sau khi đọc xong bài viết này, bạn đọc có thể hiểu thêm về công cụ này. Đồng thời, những người làm việc trong lĩnh vực kế toán sẽ hiểu những gì cần đọc.

Written by Elmaliturta

Elmaliturta chuyên trang chia sẻ cách xử lý những lỗi excel được tìm kiếm nhiều nhất

nhập vào unhide

Cách Để Bỏ Ẩn Dòng Trong Excel

so căn cước

Căn cước công dân bao nhiêu số và ý nghĩa số trên thẻ