Căn cước công dân bao nhiêu số và ý nghĩa số trên thẻ

Căn cước công dân bao nhiêu số là câu hỏi nhiều người thắc mắc. Số của thẻ căn cước công dân chính số định danh cá nhân. Theo Điều 13 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP, dãy số này gồm 12 số, có cấu trúc gồm 06 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 06 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Cụ thể, Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn về ý nghĩa của từng chữ số này như sau:

 • 03 chữ số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh.
 • 01 chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân.
 • 02 chữ số tiếp theo là mã năm sinh của công dân.
 • 06 chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên.

Trong đó

– Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân khai sinh có các mã từ 001 đến 0096 tương ứng với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Công dân khai sinh ở Hà Nội có mã 001, Hải Phòng có mã 031, Đà Nẵng có mã 048, TP. Hồ Chí Minh có mã 079… 

– Mã thế kỷ và mã giới tính được quy ước như sau:

 • Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999): Nam 0, nữ 1.
 • Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099): Nam 2, nữ 3.
 • Thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199): Nam 4, nữ 5.
 • Thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299): Nam 6, nữ 7.
 • Thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399): Nam 8, nữ 9.

– Mã năm sinh: Thể hiện hai số cuối năm sinh của công dân.

Ví dụ

Số căn cước công dân là: 037153xxxxxx thì:

 • 037 là mã tỉnh Ninh Bình.
 • 1 thể hiện giới tính Nữ, sinh tại thế kỷ 20.
 • 53 thể hiện công dân sinh năm 1953.
 • xxxxxx là dãy số ngẫu nhiên.

Chi tiết mã tỉnh, thành phố trên thẻ CCCD

Hiện nay, mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên thẻ CCCD được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an.

Written by Elmaliturta

Elmaliturta chuyên trang chia sẻ cách xử lý những lỗi excel được tìm kiếm nhiều nhất

Tải file excel kế toán nội bộ 2022 – Download Miễn phí

bước 1

Cách tra cứu căn cước công dân online đã làm xong 2022